Bạn đang ở đây

Vắng nhà đầu tư, Cần Thơ kiến nghị đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch

Vắng nhà đầu tư, Cần Thơ kiến nghị đưa 3 khu công nghiệp ra khỏi quy hoạch

TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phát triển 8 KCN với tổng diện tích hơn 2.349ha. Tuy nhiên, thời gian qua, việc đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn TP còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Chỉ có KCN Trà Nóc I và KCN Trà Nóc II được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước đi kèm với những chính sách ưu đãi thời gian trước đây, nên đã thu hút được nhiều dự án đầu tư (KCN Trà Nóc I lấp đầy 100%, KCN Trà Nóc II lấp đầy 89%).

Các KCN còn lại triển khai chậm do thiếu nguồn lực đầu tư, giá cho thuê đất cao, không được hưởng ưu đãi đầu tư, thiếu cơ chế chính sách triển khai thực hiện phù hợp. Mặt khác, địa điểm, vị trí, quy mô của một số KCN chưa thật sự hợp lý, chưa thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, dẫn đến một số KCN đến nay vẫn chưa thể triển khai được.

UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ KH&ĐT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa ra khỏi quy hoạch phát triển KCN trên địa bàn TP đến năm 2020 đối với các KCN không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và không còn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Cụ thể gồm: KCN Ô Môn (600ha); KCN Bắc Ô Môn (400ha) và KCN Thốt Nốt - giai đoạn 2 (400 ha). Hiện nay, các KCN này chưa được thành lập, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp trong KCN.

Lượt xem: 880