Bạn đang ở đây

Văn Hóa Doanh Nghiệp

  • CHUYÊN ĐỀ III: VĂN HÓA TRONG SỬ DỤNG DANH THIẾP
    Trao tặng danh thiếp cho nhau cũng là một nghệ thuật giao tiếp phi ngôn ngữ, một nét văn hoá đời thường. Bởi vì qua danh thiếp người ta có thể biết được phần nào về trình độ học thức, công việc và địa vị xã hội của nhau.
  • CHUYÊN ĐỀ II: VĂN HÓA TRONG GIAO TIẾP, CHÀO HỎI
    Người xưa dạy “tiên học lễ, hậu học văn”. Lễ – lễ nghĩa là những phép tắc cư xử trong gia đình, xã hội, là nét đẹp văn hóa giao tiếp. Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người đều có nhu cầu giao tiếp để tạo mối liên hệ với những người chung quanh và đồng nghiệp. Qua giao tiếp có thể đánh giá được môi trường làm việc, tính cánh của mỗi con người.