Bạn đang ở đây

Bất động sản

Bất động sản

Phương châm làm việc:

Vì thành công của nhà đầu tư

Vì sự hài lòng của khách hàng.

Sản phẩm chúng tôi cung cấp:

 • Marketing bất động sản
 • Mua bán bất động sản
 • Cho thuê bất động sản
 • Quản lý & khai thác bất động sản.
 • Định giá và tư vấn đầu tư
  • Định giá dự án bất động sản.
  • Tư vấn đầu tư dự án bất động sản:
   • Nghiên cứu thị trường
   • Xây dựng mô hình đầu tư
   • Phân tích tài chính (FS)
   • Nhận định và đo lường rủi ro

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 43,211