Bạn đang ở đây

Hồ sơ, chi phí đính chính thông tin sổ đỏ bạn nên biết

Hồ sơ, chi phí đính chính thông tin sổ đỏ bạn nên biết

Hồ sơ, chi phí đính chính thông tin sổ đỏ bạn nên biếtẢnh minh họa: Phan Anh

Những trường hợp đính chính sổ đỏ

Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp được đính chính sổ đỏ. Cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Hồ sơ đính chính sổ đỏ

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định thủ tục đính chính giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp và Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19.5.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì hồ sơ nộp đề nghị đính chính giấy chứng nhận gồm:

"a) Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

b) Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp".

Theo quy định tại Điểm r Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6.1.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp là không quá 10 ngày.

Chi phí đính chính sổ đỏ năm 2023

Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định khoản chi phí thực hiện đính chính thông tin trên sổ đỏ được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Lượt xem: 221