You are here

Chính thức "xóa sổ" dự án khách sạn trong công viên Thống Nhất

Chính thức "xóa sổ" dự án khách sạn trong công viên Thống Nhất

Ngày 16/10, UBND TP đã có văn bản số 7775/UBND-QHXDGT về việc thực hiện phương án giải quyết việc dừng khách sạn SAS. Theo đó, UBND TP chỉ đạo chấm dứt dự án SAS Hanoi Royal Hotel, thu hồi đất tại 295 Lê Duẩn để làm bãi đỗ xe ngầm, cây xanh và dịch vụ; giao Sở TN&MT thực hiện các thủ tục theo quy định.
 
Chính thức xóa sổ dự án SAS trong công viên Thống Nhất (ảnh Tiền phong)
Chính thức "xóa sổ" dự án SAS trong công viên Thống Nhất (ảnh Tiền phong)

TP ghi nhận vốn bên nước ngoài đã đầu tư vào dự án này là hơn 13,3 triệu USD, số tiền này được đối trừ vào tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp theo quy định tại địa điểm mới HH đường Phạm Hùng.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội không tham gia góp vốn đầu tư vào dự án mới tại địa điểm HH đường Phạm Hùng nhưng có trách nhiệm thực hiện việc ghi nhận vốn với Sở Tài chính đối với khoản hỗ trợ 1 triệu USD của bên nước ngoài.

TP cũng cho phép bên nước ngoài - Công ty SIH Investment Limited - thực hiện 100% vốn nước ngoài đầu tư tại dự án mới HH đường Phạm Hùng theo quy định và quy hoạch được duyệt.

Doanh nghiệp này có nghĩa vụ  kế thừa trách nhiệm thanh toán mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của Công ty Liên doanh SAS Hanoi Royal Hotel sau khi giải thể; cam kết tiến độ triển khai dự án cụ thể, tránh để trường hợp kéo dài tương tự như dự án trước đây.

Bằng Linh

Lượt xem: 6,536