Bạn đang ở đây

Luật Đất đai 2024 mở rộng quyền mua đất của Việt kiều

Luật Đất đai 2024 mở rộng quyền mua đất của Việt kiều

Luật Đất đai 2024 mở rộng quyền mua đất của Việt kiềuẢnh minh hoạ: Thanh Tuấn

Thêm cơ hội mua đất của Việt kiều

Theo quy định tại Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15, quyền mua đất của Việt Kiều vẫn chỉ hạn chế đối với “người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài”.

Còn “người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam” hoàn toàn có thể được nhận quyền sử dụng đất, được trực tiếp tham gia giao dịch bất động sản trong nước… từ 1.1.2025 mà không cần phải nhờ người thân trong nước đứng tên thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm 2 đối tượng:

- Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài: Đây là những cá nhân vẫn còn quốc tịch Việt Nam và hiện đang cư trú ở nước ngoài.

- Người gốc Việt Nam sinh sống, cư trú ở nước ngoài: Đây là những cá nhân có gốc Việt Nam nhưng hiện tại đã thôi quốc tịch và cư trú, làm việc tại nước ngoài.

Hiện nay, các quy định về luật đất đai đều sử dụng chung cụm từ “người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Theo đó, cả 2 đối tượng “người Việt Nam định cư ở nước ngoài” bao gồm công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài và người gốc Việt Nam sinh sống, cư trú ở nước ngoài chỉ được:

- Mua quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư, phát triển nhà ở.

- Mua quyền sử dụng đất dân nhưng phải có nhà ở gắn liền với đất (nếu chỉ có đất thì sẽ không được mua).

Tuy nhiên mới đây, Luật Đất đai 2024 sửa đổi đã quy định mở rộng quyền mua đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Đất đai 2024, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ về quyền sử dụng đất giống như cá nhân trong nước.

Theo đó, các cá nhân hoàn toàn có thể được trực tiếp tham gia mua bán bất động sản mà không bị giới hạn về quyền thực hiện giao dịch chuyển nhượng.

Bên cạnh quyền mua đất, người gốc Việt định cư ở nước ngoài cũng sẽ được quyền thuê mua nhà ở và nhận quyền sử dụng đất thông qua các dự án phát triển nhà ở. Luật Đất đai 2024 cũng cho phép được quyền thừa kế quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất khác theo quy định.

Hiện tại, Luật Đất đai 2024 vẫn giữ nguyên quy định liên quan đến tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, và khu công nghệ cao (Khoản c Điều 28 Luật Đất đai 2024).

Khoản d Điều 28 Luật Đất đai 2024 cũng quy định người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài sẽ được thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê đất.

Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà đất tại Việt Nam

Khoản 1 Điều 8 Luật Nhà ở 2014 quy định, người Việt Nam định cư nước ngoài phải thuộc diện được phép nhập cảnh vào Việt Nam mới được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo đó, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định, người Việt Nam định cư nước ngoài sẽ cần chuẩn bị:

- Hộ chiếu Việt Nam: Còn thời hạn, có giá trị, được đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam.

- Hộ chiếu nước ngoài: Còn thời hạn, có giá trị, được đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam kèm theo các giấy tờ khác để chứng minh được quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận được là người gốc Việt.

Như vậy, nếu đáp ứng điều kiện mua bán nhà ở tại Việt Nam thì Việt kiều sẽ được mua nhà ở và được công nhận quyền sở hữu nhà ở khi mua bán nhà ở tại Việt Nam.

Lượt xem: 158