Bạn đang ở đây

EVN được đầu tư dự án nhiệt điện hơn 48.000 tỷ đồng

EVN được đầu tư dự án nhiệt điện hơn 48.000 tỷ đồng

Nhà máy dự kiến vận hành thương mại tổ máy số 1 vào năm 2028, tổ máy số 2 tiếp tục vận hành vào một năm sau.

Tỉnh Quảng Bình được Thủ tướng giao đôn đốc cấp giấy đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp, việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như giám sát dự án triển khai. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, doanh nghiệp thực hiện đánh giá tác động môi trường với dự án.

Đối với EVN, tập đoàn phải chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu như tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn. Thủ tướng lưu ý doanh nghiệp phải đảm bảo hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Lượt xem: 958